Виконавець: Пашков В. М.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04