Виконавець: Ільющенко Г. В.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Дніпропетровський національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04