Виконавець: Козіна Ю. Є.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04