Виконавець: Коломієць Н. В.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04