Виконавець: Хачук К. Д.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Донецький національний університет. Економіко-правовий факультет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04