Виконавець: Бойчук Р. П.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04