Виконавець: Матвеева A.B.

Тема: Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04