Виконавець: Глібко С.В.

Тема: Господарсько-правове регулювання банківських операцій в сучасних умовах

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04