Виконавець: Полюхович В.І.

Тема: Господарсько-правовий механізм державного регулювання фондового ринку України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Крупчан О.Д.

Наукова установа: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04