Виконавець: Пацурія Н.Б.

Тема: Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04