Виконавець: Лукач f.В.

Тема: Теоретичні проблеми трансформації корпоративних відносин і корпоративного законодавства

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): проф. Щербина І.В.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04