Виконавець: Труш І.В.

Тема: Господарсько-правове забезпечення діяльності комунальних підприємств

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., акад. НАН України Мамутов В.К.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.04