Виконавець: Копцюх Г.І.

Тема: Правове регулювання договорів РЕПО (зміна теми)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. СмІтюха A.B.

Наукова установа: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Зауваження Академії правових наук: Бажано було б вказати на зміст банківської операції, а не використовувати її абревіатуру

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04