Виконавець: Бела Є.Ю.

Тема: Окрема думка судді в господарському процесі

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Степанова Т.В.

Наукова установа: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Зауваження Академії правових наук: Тема охоплює , вузьку і виключно прикладну проблематику дослідження

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04