Виконавець: Степанова Л.В.

Тема: Ухвали суду в господарському процесі

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Подцерков-ний О.П.

Наукова установа: Національний університет «Одеська юридична академія»

Зауваження Академії правових наук: Тема присвячена вузькій і виключно прикладній : проблемі:

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04