Виконавець: Лабунська Д.А.

Тема: Господарсько-правове регулювання відносин поставки

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д..ю..н,, проф. Зельдша О.Р.

Наукова установа: Національний І університет «Одеська юридична академія»

Зауваження Академії правових наук: Бажано було б вказати на; ту чи іншу спеціалізацію

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04