Виконавець: Шульга P.P.

Тема: Господарсько-правове регулювання надання послуг в умовах членства України в СОТ

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Ашурков О.О.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04