Виконавець: Хромов О.І.

Тема: Правове забезпечення регулярних пасажирських автобусних перевезень як вид господарської діяльності

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Малига В. А.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04