Виконавець: Хрипун O.A.

Тема: Розгляд корпоративних спорів в господарській діяльності у державному секторі економіки

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Зельдіна O.P.

Наукова установа: Інститут економ іко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04