Виконавець: Хримлі О.Г.

Тема: Судовий захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємництва

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Зельдша О.Р.

Наукова установа: Інститут економ іко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04