Виконавець: Тюрін Є.О.

Тема: Іпотека як засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Булатов С.В.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04