Виконавець: Тодуа Т.Л.

Тема: Агентський договір у сфері господарювання

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Зельдша О.Р.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04