Виконавець: Сухоставець І.В.

Тема: Господарська оренда державного майна

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н. Титова О.В.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04