Виконавець: Ставицький О.В.

Тема: Правове забезпечення господарської діяльності у державному секторі економіки

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Джабрашов P.A.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04