Виконавець: Рижкова Є.Ю.

Тема: Господарсько-правове регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., ДОЦ. Деревянко Б.В.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04