Виконавець: Міньковський С.В.

Тема: Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства (перезатвердження теми)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Хахулт В.В.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04