Виконавець: Кучер О.С.

Тема: Правове забезпечення планування господарської діяльності в КНР

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Устименко В.А.

Наукова установа: Інститут екоиоміко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04