Виконавець: Коверзнев В.О.

Тема: Господарсько-правове забезпечення діяльності виробничих кооперативів

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. BixpOB О.П.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04