Виконавець: Герасименко Н.О.

Тема: Правовий статус комунальних банків України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Устименко В.А.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04