Виконавець: Віхров С.О.

Тема: Правовий статус інституційних інвесторів

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Переверзєв О.М.

Наукова установа: Інститут економ іко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04