Виконавець: Варданян B.B.

Тема: Правове забезпечення кредитування фізичних осіб -суб'єктів підприємницької діяльності

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., с.н.с. Дутов М.М.

Наукова установа: Інститут економ іко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04