Виконавець: Болотова Г.Д.

Тема: Відповідальність держави та збитки, неправомірно завдані суб'єктами господарювання (перезатвердження теми)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., акад. HAH України Мамутов B.K.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04