Виконавець: Синицька В.О.

Тема: Договірна дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання: теорія і практика

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., с.н.с. Нагребельний В.П.

Наукова установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04