Виконавець: Скубченко І.Ю.

Тема: Правове регулювання господарської діяльності у гірничодобувній галузі: адаптація до законодавства ЄС

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Малига В.А.

Наукова установа: Донецький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04