Виконавець: Саленко В.Ю.

Тема: Недійсність господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Кущ Л.І.

Наукова установа: Донецький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04