Виконавець: Круть A.C.

Тема: Майнові права суб'єкта господарювання на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Коваль І.Ф.

Наукова установа: Донецький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04