Виконавець: Гіря М.М.

Тема: Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями за законодавством України та Китайської Народної Республіки

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Бобкова А.Г.

Наукова установа: Донецький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04