Виконавець: Бурлака В.В.

Тема: Господарсько-правові засоби попередження порушень суб'єктами господарювання кредитних зобов'язань

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Бобкова А.Г.

Наукова установа: Донецький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04