Виконавець: Філонов О.В..

Тема: Історико-правові основи діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії на території України по боротьбі з тероризмом (ХІХ-поч. ХХст.).

Рік затвердження теми: 2009

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Діхтієвський П.В.

Наукова установа: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

Зауваження Академії правових наук: Назва теми некоректна і потребує уточнення

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.01