Виконавець: Костенко О.Б..

Тема: Евристичні засади праворозуміння.

Рік затвердження теми: 2009

Науковий керівник (консультант): проф. Безклубий I.A.

Наукова установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Докторська дисертація зі спеціальності 12.00.01