Виконавець: Толкачов О.А..

Тема: Сучасне право розуміння в контексті доктрини неолібералізму.

Рік затвердження теми: 2009

Науковий керівник (консультант): доц. Неліп М.І.

Наукова установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01