Виконавець: Риндюк В. І.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Інститут держави і права НАН України ім. В. М. Корецького

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01