Виконавець: Єрьомін Я. С

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Запорізький державний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01