Виконавець: Мураховська Т. Є.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Національний університет внутрішніх справ (м. Харків)

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01