Виконавець: Максимів І. Р.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01