Виконавець: Людвік В. Д.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Юридична академія МВС України (м. Дніпропетровськ)

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01