Виконавець: Калюк 0. М.

Рік затвердження теми: 2003

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Національна академія внутрішніх справ України МВС України (м. Київ)

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01