Виконавець: Назарова І. Д.

Рік затвердження теми: 2001

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01