Виконавець: Чорний В.И.

Тема: Використання практики Європейського Суду з прав людини в рішеннях Конституційного Суду України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Шевчук С.В.

Наукова установа: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01