Виконавець: Венгер В.М.

Тема: Еволюція теорії народного представництва та сучасні українські політико-правові реалії

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Козюбра МЛ.

Наукова установа: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01